Profesionālā laša produkcija

SIA “KH SELECT”, īstenojot Eiropas Jūrlietu un  zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma
“Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” līdzfinansētā projekta Nr. 21-00-F05404-000004 pirmo etapu, ir iegādājusies zivju produkcijas iepakošanas iekārtu komplektu.
 
ml1
Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
 
SIA “KH SELECT” ar Eiropas Jūrlietu un  zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma
 “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” līdzfinansēto projektu Nr. 20-00-F05404-000021 ir iegādājusies saldētas auksti kūpinātas laša filejas griezēju (šķēlēs).
ml0

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

Eiropas projekti