Profesionālā laša produkcija

SIA “KH SELECT” ar Eiropas Jūrlietu un  zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma
“Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” līdzfinansēto projektu Nr. 20-00-F05404-000021
ir iegādājusies saldētas auksti kūpinātas laša filejas griezēju (šķēlēs).
Slide1

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm

Eiropas projekti