Eiropas projekti

SIA “KH SELECT”, īstenojot Eiropas Jūrlietu un  zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma.
“Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” līdzfinansētā projekta Nr. 21-00-F05404-000004 pirmo etapu, ir iegādājusies zivju produkcijas iepakošanas iekārtu komplektu.

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

SIA “KH SELECT” ar Eiropas Jūrlietu un  zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma.
“Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” līdzfinansēto projektu Nr. 20-00-F05404-000021 ir iegādājusies saldētas auksti kūpinātas laša filejas griezēju (šķēlēs).

Vairāk informācijas par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē