Jaunumi

Priecājamies, ka SIA KH SELECT ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedru!

VID padziļinātas sadarbības programmas dalībnieku Bronzas līmenis

Kopš 2021. gada 1. janvāra lepojamies teikt,

ka esam kļuvuši par VID padziļinātas sadarbības programmas dalībnieku Bronzas līmenī.

Padziļinātās sadarbības programma ir Valsts ieņēmumu dienesta īstenota jauna sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai un grupēšanai trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, Zelts. Atkarībā no programmas līmeņa, Valsts ieņēmumu dienests tās dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības.

Programmas darbību regulē likums “Par nodokļiem un nodevām” 7.1pants un 2018.gada 27.novembra MK noteikumi Nr.748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi”.

SIA KH Select ir atzīts par atbilstošu programmas dalībnieku, jo atbilst Valsts ieņēmuma dienesta izvirzītajiem nodokļu maksātāja pamatkritērijiem, pēc kuriem uzņēmumam arī tiek piešķirts atbilstošais līmenis. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz 1 gads, sudraba līmenī – 2 gadi.

Daži no kritērijiem:
– dalībniekam nav konstatēti Valsts ieņēmumu dienesta administrētie parādi;

– vismaz vienā no iepriekšējo triju taksācijas gadu pārskatiem nav norādīti zaudējumi;

–  iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī par pirmo pusgadu nodokļu maksātāja darba ņēmēju mēneša vidējie darba vietā gūtie ienākumi nav mazāki par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes noteiktās vidējās darba samaksas valstī atbilstoši jaunākajiem datiem, kas publicēti tās tīmekļa vietnē vērtēšanas brīdī;

– dalībnieks nav pieļāvis negodprātīgu rīcību finanšu un darba tiesisko attiecību jomā;

– iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējuma skaits nepārsniedz 10 reizes;

– pēdējo triju gadu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu ieņēmumu kopsumma gadā pārsniedz 10 000 euro (nodokļu maksātāju veiktās iemaksas atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas).

Vairāk par šo programmu:
https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-1