Kvalitātes Sertifikāti

ENERGOPĀRVALDĪBAS ISO 50001 sertifikāts – Samazinām enerģijas patēriņu un esam atbildīgi pret apkārtējo vidi.